JAN BREUKELMAN   -   KUNSTSCHILDER   -   KLASSIEKE DIERHOMEOPATHIE   -   TIEL              

Om de homeopathie beter te begrijpen moeten terug in de tijd naar de tijd van de oude Grieken. En wel speciaal de twee filosofen Plato en Aristoteles. Hun kijk op de wereld en daarna de keuze van onze voorouders zijn daarbij zeer belangrijk.
 
Filosofie van Plato 

Gebaseerd op de verdeling en indeling, fragmentatie van de wereld. De wereld voor te stellen als de blokken in een blokkendoos.

School van Knidos

  Filosofie van Aristoteles 

Uitgaande van eenheid in het leven, waarbij alle lagen over elkaar heen liggen. De wereld gezien vanuit de totale samenhang.

School van Kos ofwel Hippocrates.

De keuze van onze voorouders voor de filosofie van Plato heeft grotendeels onze huidige maatschappij bepaald. Dit is terug te vinden in onze gefragmenteerde economie, wetgeving, onderwijs, milieuproblematiek en geneeskunde.
 
Specifiek betrekking tot de geneeskunde:
 
Genezen met het tegengestelde 

1. Werkt in principe met chemische reacties door een chemisch stof toe te dienen.     

2. De werking van het medicijn wordt door proeven op dieren en daarna op mensen bewezen.     

3. Het medicijn brengt een nieuw chemisch evenwicht tot stand.

4. Ieder medicijn heeft bijwerkingen.                          

5. Het medicijn is gericht op het bestrijden van een specifiek symptoom.

6. Het gebruik van een nieuw medicijn kan worden gepatenteerd. Hier is door de farmaceutische industrie (en dus de aandeelhouders) veel geld mee te verdienen.

  Genezen met het gelijke. 

1. Werkt met een verdunning een plant, mineraal of dierlijk materiaal.

2. De door het middel opgewekte ziektesymptoom in een gezond mens zijn basis voor de te genezen ziekte. (Gelijkheidsbeginsel)

3. Het middel prikkelt het lichaam (immuunsysteem) tot genezing.

4. Er kan een begin-reactie optreden. Het middel kent geen bijwerkingen.

5. Het middel is gericht op de onbalans tussen lichaam en geest. (Holistische benadering.)

6. op het middel is geen patent mogelijk. Informatie wordt met elkaar gedeeld. De kosten voor een middel zijn erg laag.

Ook bij het onderzoek voor een patent gaat een farmaceut fragmentarisch te werkt. Zo wordt er geen rekening gehouden met eventuele milieuschade zowel bij de productie als na het gebruik door de patiënt in het oppervlakte- als grondwater. Met deze vervuiling wordt een probleem neergelegd voor toekomstige generaties.
 
Homeopathie
De homeopathie gaat er van uit dat mensen en dieren energetische wezens zijn. Energetisch beïnvloeden zij hun omgeving, maar worden er ook zelf door beïnvloed. Omgevingsfactoren, emotionele gebeurtenissen, etc. kunnen daarom zorgen voor een verstoring. Maar mens en dier blijven in principe gezond door hun eigen weerstand. Deze eigenschap noemen we het 'zelf genezend vermogen'.

Wat wij doorgaans een ziekte noemen zijn pogingen van het lichaam de gezondheid te herstellen. Deze pogingen tot genezing zijn niet altijd succesvol en dan komen er ziekte-symptomen. Het 'zelf genezend vermogen' is dan voor korte of langere tijd verstoord. Mens of dier zijn dan tijdelijk of chronisch ziek.
 
Homeopathische middelen stimuleren het afweersysteem zodat het lichaam zelf weer kan genezen. Hierbij gaat de homeopathie uit van het gelijkheidsbeginsel. De met het middel, kunstmatig opgewekte symptomen zijn de basis voor de te genezen ziekte. Daarbij is homeopathie de milde wijze naar herstel. Het lost daarbij ook emotionele blokkades op.
 
Er zijn vele goed onderbouwde wetenschappelijke bewijzen dat homeopathie beter werkt dan een placebo. 
Allemaal redenen uw zieke huisdier homeopathisch te laten behandelen.
 
(Ik geen actieve praktijk meer. Daarom adviseer ik u graag met betrekking tot uw zieke huisdier.)
  1. homeopathie
  2. bij welke problemen
  3. voorbeelden