JAN BREUKELMAN   -   KUNSTSCHILDER   -   KLASSIEKE DIERHOMEOPATHIE   -   TIEL                                    

Klassieke (dier)homeopathie.

Werking
Bij de homeopathie maakt men voor de bereiding van middelen (door oplossing, schudden en verdunnen) gebruik van water. Zolang de wetenschap de bijzondere eigenschappen van water niet verder verklaart, kan zij moeilijk beweren dat homeopathie niet werkt. Een verklaring daarvoor kan zijn dat er te weinig of geen economische belangen zijn dit te onderzoeken.

1. Water heeft een ongewoon hoge smelt- en kookpunt die niet uit haar plek uit de elementenreeks kan worden verklaard.
2. Er is een ongewoon grote variëteit aan vaste vormen, zowel in verschillende kristalstructuren als amorf ijs.
            Dr. Masaru Emoto heeft een fantastisch boek 'Het geheime leven van water' uitgegeven over deze kristalstructuren.
3. Bijzonder is de verandering van de vaste vorm onder druk.
4. De vaste vorm van water is lichter dan de vloeibare vorm.
5. In water zijn vele stoffen op te lossen.
6. Onlangs heeft dr. Gerald Pollack van de University of Washington in Seattle geconstateerd dat water (H2O) naast vast, vloeibaar en damp ook een vierde matrixvorm bouwt en wel met H3O2 (zgn. EZ-water, 'exclusion zone').

Pollack heeft daar een boek 'The Fourth Face of Water' over geschreven. Dit EZ-water speelt o.a. een belangrijke rol in ons lichaam en daaruit kunnen veel processen worden verklaard. Biologische actieve substanties kunnen bijv. ook hun 'signatuur' achterlaten in de vorm van energie-radicalen. Deze nanoformaat-cluster van bioactieve moleculen dragen hun geheugen mee, nog lang na het verwijderen daarvan.
 
Daarnaast heeft men wetenschappelijk kwantumdeeltjes van de opgeloste substantie gevonden in homeopathische (tot voorbij het getal van Avogadro verdunde) oplossingen.

Historie
De grondlegger van de huidige klassieke homeopathie is de Duitse arts Hahnemann. Hij experimenteerde met sterke verdunningen van planten en mineralen. Hij nam langdurig een homeopathische verdunning zelf in tot er (ziekte)symptomen optraden en deze noteerde hij. Hij paste dit daarna bij zijn patiënten met gelijksoortige symptomen toe.
"Boots de natuur na door het lichaam met een gelijksoortige ziekte te prikkelen om te stimuleren tot zelfgenezing".
 
Ziektefilosofie in de homeopathie
Definitie: "Gezondheid is de onvoorwaardelijke vrijheid op mentaal, emotioneel en fysiek niveau". Gezondheid betekent de vrijheid, de spontaniteit en het vermogen in het heden te leven.
 
 
Medische benadering
In de klassieke homeopathie wordt gezocht naar het middel dat qua kunstmatig opgewekte ziekte zo goed mogelijk past bij de ziektesymptomen die de patiënt heeft en het thema dat daar de oorzaak van is.
 
Geef om de gezondheid van uw huisdier.

 

Wilt u meer meer weten, lees dan:      bij welke problemen